LOGO SGB

obanku
pasek
bank

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatu nyskiego

informacje

 
Historia Banku
 
28.10.1950 Powstanie banku pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Strzelinie
09.04.1961 Zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy w Strzelinie
1975-1991 Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony w BGŻ O/Wrocław, który jednocześnie pełni funkcje Centrali
10.1976 Zakończenie budowy siedziby Banku w Strzelinie przy ul. Kościuszki 46
1991-1996 Zrzeszony w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim we Wrocławiu
1996 Podpisanie umowy zrzeszenia z Dolnośląskim Bankiem Regionalnym we Wrocławiu
1998 Podjęcie Uchwał przez Zebranie Przedstawicieli w Strzelinie, Borowie, Przewornie - o połączeniu Banków Spółdzielczych
01.07.1999 Utworzenie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Strzelinie
21.01.2001 Otwarcie Sali operacyjnej PBS w Strzelinie po kapitalnym remoncie
09.06.2001 Otwarcie Punktu Kasowego w Borku Strzelińskim
21.03.2002 Podpisanie umowy zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim w Poznaniu
03.08.2002 Otwarcie Filii w Ziębicach
26.11.2002 Otwarcie Punktu Kasowego w Starostwie Powiatowym w Strzelinie
21.05.2004 Otwarcie Oddziału w Lądku Zdroju
11.06.2004 Otwarcie Oddziału i ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Stroniu Śląskim
06.01.2006 Otwarcie Punktu Kasowego w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
20.01.2006 Otwarcie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Lądku Zdroju
29.08.2008 Otwarcie Oddziału w Kłodzku
03.09.2008 Odznaczenia NBP dla Zarządu PBS w Strzelinie
14.11.2008 Otwarcie Oddziału w Bystrzycy Kłodzkiej
15.10.2009 Złoty Gepard 2009 dla PBS w Strzelinie
12.11.2009 Bank otrzymał tytuł "Innowacyjny Bank Spółdzielczy" w edycji regionalnej województwa dolnośląskiego
22.06.2010 Nominacja do nagrody Orła Agrobiznesu 2010
07.09.2010 Wręczenie nagrody Orzeł Agrobiznesu 2010
18.09.2010 Jubileusz 60-lecia PBS w Strzelinie
25.09.2010 Nagroda "Strzelca 2010"
03.10.2011 Otwarcie Punktu Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
21.05.2012 Zmiana nazwy na Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, w skrócie GBS Bank w Strzelinie
05.07.2012 Otwarcie Punktu Obsługi Klienta w Szczytnej
25.01.2013 Otwarcie nowej Centrali Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie
19.03.2013 Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie
20.05.2013 Otwarcie Punktu Obsługi Klienta w Kłodzku (pl. Chrobrego 1,2,3)
21.09.2013 Otwarcie Strefy Samoobsługowej przy Oddziale GBS Banku w Strzelinie
07.03.2014 Otwarcie nowej placówki w Borku Strzelińskim
15.09.2014 Uroczyste Otwarcie nowej placówki Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie w Paczkowie
27.02.2015 Otwarcie Filii w Borowie
15.04.2015 Zebranie Przedstawicieli
03.08.2015 Otrawcie Fili w Ziębicach - nowo zmodernizowanej placówki przy ul. Kolejowej 17
30.09.2015 Otwarcie Strefy Samoobsługowej przy Oddziale GBS Banku w Lądku Zdroju
12.03.2016 Bank sponsorem generalnym SGB ULTRABIEL 2016
30.03.2016 Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie
11.03.2017 II Maraton Narciarski SGB ULTRABIEL 2017
31.03.2017 Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie


Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
ul. Kilińskiego 2/4, 57 - 100 Strzelin
NIP 914-000-37-76 REGON 000595128

Zarząd GBS Banku w Strzelinie
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Zdzisław Kozicki
Halina Malawska-Szydłowska
Piotr Malawski
Claudia Wlazły

Rada Nadzorcza GBS Banku w Strzelinie
Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Krzysztof Hutnik
Marian Stopa
Bronisław Białkowski
Zbigniew Bodak
Mieczysław Gospodarczyk
Ryszard Piestrak
Maciej Pawleta

linia
Misja Banku
Być uniwersalnym bankiem zaspokajającym w sposób konkurencyjny potrzeby na usługi finansowe na rynku lokalnym; ściśle współpracującym z samorządami lokalnymi jako naturalnymi partnerami oraz osiągającym maksimum użyteczności dla mieszkańców terenu, na którym działa

Strategia
Strategię Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie stanowi program działania zmierzający do osiągnięcia stabilnej pozycji na lokalnym rynku usług finansowych.
To wola jego właścicieli, zarządu i pracowników stanowi program działania o charakterze długoterminowym, zmierzający do osiągnięcia konkurencyjnej i stabilnej pozycji na rynku usług finansowych.

Jesteśmy Bankiem, który firmom pozwoli wzmocnić swoją pozycję na rynku silnej konkurencji. To Bank, który pomoże w budowaniu silnej marki dzięki korzystnym ofertom przygotowanych przez nas dla Państwa.

GBS Bank w Strzelinie jest nowoczesną instytucją, przyjazną klientowi,
z profesjonalną obsługą. Zawsze gotową udzielać niezbędnych informacji oraz świadczącą dla swoich klientów inne usługi zgodne z zapotrzebowaniem, proponującą klientowi wszystkie nowoczesne produkty i usługi finansowe.

SWIFT: GBW CPLPP

Pozostałe informacje