LOGO SGB

obanku
pasek
bank

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatu nyskiego

Komunikat

Szanowni państwo,
Informujemy, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2016r., poz.471 t.j.) zakazane jest umieszczanie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez Bank do dokonania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą. Zakaz określony w art. 29a ust.2 nie dotyczy uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmioty działające na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Lista podmiotów posiadających odpowiednie uprawnienia do urządzania gier hazardowych znajduje się na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/gry-hazardowe-przez-internet
Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą znajduje się na stronie https://hazard.mf.gov.pl/baner-bank baner-bank kreska

baner-bank