LOGO SGB

obanku

pasek
bank

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatów - brzeskiego i nyskiego
informacje

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie


osoby fizyczne2
podmioty gospodarcze2
rachunek biezacy2

Informacja o terminach kapitalizowania odsetek przez GBS Bank w Strzelinie

  • Kapitalizacja odsetek na rachunkach lokat terminowych po upływie terminu zadeklarowanego.
  • Kapitalizacja odsetek na rachunkach rozliczeniowo - oszczędnościowych i bieżących na koniec każdego kwartału.
  • Kapitalizacja odsetek na rachunkach oszczędnościowych na koniec każdego miesiąca.