LOGO SGB

obanku
pasek
bank

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatu nyskiego

informacje


RACHUNKI
LOKATY
KREDYTYRACHUNKI
KREDYTY
 • Kredyty unijne SGB
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
 • Kredyt inwestycyjny, obrotowy
  z poręczeniem Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych
 • Kredyty inwestycyjne preferencyjne
  z dopłatami ARiMR
 • Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych
 • Kredyty płatniczy
 • Kredyt inwestycyjny
 • Kredyt Nasza WspólnotaKREDYTY
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Szczegóły na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/

Kredyt inwestycyjny, obrotowy z poręczeniem
Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych


Okres kredytowania do 7 lat.
Przeznaczenie finansowanie potrzeb związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą (tylko dla firm prowadzących działalność na terenie Powiatu Strzelińskiego)

Kredyty inwestycyjne preferencyjne
z dopłatami ARiMR


Okres kredytowania do 15 lat.
Dla małych i średnich firm
Oprocentowanie zmienne.


Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych


Kredyt przeznaczony jest na realizację prac związanych z remontami przeprowadzanymi przez wspólnoty mieszkaniowe.

W podjęciu decyzji i przygotowaniu wniosku pomoże Państwu:
Paweł Hutnik tel. 71 39 27 928


Kredyt inwestycyjny


Do 100 % inwestycji
Okres kredytowania do 15 lat. Możliwość karencji w spłacie kapitału
O kredyt można się ubiegać na podstawie historii kredytowej innego banku.

Kredyt Nasza Wspólnota


Okres kredytowania do 15 lat.
Możliwość sfinansowania do 100 % inwestycji
Bank może udzielić karencji w spłacie kapitału.
Raty można przelewać automatycznie z rachunku bieżącego.
  fasolka