LOGO SGB

obanku
pasek
bank

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatu nyskiego

informacje


internet banking

USLUGI-2USLUGI-3USLUGI-4USLUGI-5USLUGI-6


KARTY PŁATNICZE

 • Karty debetowe

  bez funkcji zbliżeniowej: Maestro, Visa Electron, Visa Electron "młodzieżowa"Międzynarodowe debetowe karty płatnicze wydawane do rachunku ROR, za pomocą których można dokonywać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i za granicą, istnieje możliwość wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność, możliwość płatności przed Internet, dostępny pakiet ubezpieczeń, karta wydawana na 4 lata z możliwością automatycznego wznowienia.

  z funkcją zbliżeniową: MasterCard zbliżeniowa, MasterCard zbliżeniowa "młodzieżowa", Visa Electron payWave, Visa Electron payWave "młodzieżowa", Międzynarodowe debetowe karty płatnicze z funkcją zbliżeniową wydawane do rachunku ROR, za pomocą których można dysponować środkami na rachunku, dokonując w kraju i za granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty, w tym płatności w Internecie
  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych (do kwoty 50 zł) w punktach wyposażonych w terminale z taką funkcjonalnością,
  • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty
  • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność na terenie kraju
  Dostępny pakiet ubezpieczeń (dla kart payWave nieodpłatny pakiet ubezpieczeń w cenie karty), karta wydawana na 4 lata z możliwością automatycznego wznowienia.

 • Karty kredytowe: MasterCard, Visa

  Kartami kredytowymi, można dokonywać w kraju i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych
   • w punktach handlowo-usługowych
   • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych
   • przy zakupach dokonanych przez Internet
  • wypłaty gotówki w bankomatach
  Karta kredytowa (rewolwingowa karta kredytowa) jest kartą płatniczą funkcjonującą w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu. Karta kredytowa może być wydana osobie posiadającej zdolność kredytową. Klient ubiegający się o kartę nie musi posiadać w Banku ROR, karta kredytowa ma własny, odrębny rachunek (nie jest w żaden sposób powiązana z kontem osobistym). Karta ważna jest przez 4 lata i wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata.

KARTY DLA FIRM (KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH)
 • Karty debetowe:

  bez funkcji zbliżeniowej: Visa Business Electron
  Międzynarodowa karta płatnicza wydawana do rachunku firmowego (bieżącego lub/i pomocniczego), za pomocą, której można dokonywać w kraju i za granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty
  • płatności przez Internet
  • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty
  Karta ważna jest przez 4 lata i wznawiana automatycznie na kolejne 4 lata. Dostępny pakiet ubezpieczeń.

  z funkcją zbliżeniową: Visa Business Electron payWave
  Międzynarodowa debetowa karta płatnicza z funkcją zbliżeniową wydawana do rachunku firmowego (bieżącego lub/i pomocniczego), za pomocą których można dysponować środkami na rachunku, dokonując w kraju i za granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty, w tym płatności w Internecie
  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych (do kwoty 50 zł) w punktach wyposażonych w terminale z taką funkcjonalnością
  • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty
  • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback w punktach handlowo-usługowych obsługujących taką funkcjonalność na terenie kraju
  Posiadacz/użytkownik wraz z kartą otrzymuje nieodpłatny pakiet ubezpieczeń. Karta wydawana na okres 4 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

 • Karty kredytowe: MasterCard, Visa

  Kartami kredytowymi, można dokonywać w kraju i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych
   • w punktach handlowo-usługowych
   • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych
   • przy zakupach dokonanych przez Internet
  • wypłaty gotówki w bankomatach
  Karta kredytowa (rewolwingowa karta kredytowa) jest kartą płatniczą funkcjonującą w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu. Karta kredytowa może być wydana osobie posiadającej zdolność kredytową. Klient ubiegający się o kartę nie musi posiadać w Banku ROR, karta kredytowa ma własny, odrębny rachunek (nie jest w żaden sposób powiązana z kontem osobistym). Karta ważna jest przez 4 lata i wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata.