Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Ubezpieczenie kart


Ubezpieczenie kart obejmuje karty płatnicze, debetowe i kredytowe wydane przez bank. Ochrona obejmuje przede wszystkim utratę środków zgromadzonych na rachunku bankowym na skutek jej nieuprawnionego użycia (ochrona transakcji dokonywanych przy użyciu karty płatniczej danego banku) oraz gotówkę pobraną z bankomatu. Ubezpieczenie karty daje także możliwość skorzystania z dodatkowych ubezpieczeń np. NNW, assistance, koszty leczenia za granicą, porady prawnej.

 

Bezpieczna karta
Pakiet Bezpieczna Karta przygotowany dla Klientów posiadających kartę płatniczą wydaną przez Bank przy współpracy z Concordia Ubezpieczenia obejmuje trzy produkty ubezpieczeniowe:

1. Ubezpieczenie na wypadek nieuprawnionego użycia kart
Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na skutek dokonania transakcji przy użyciu utraconej karty, od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty, jaką poniósł Ubezpieczony do kwoty 150 EUR w wyniku: kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego, zagubienia karty. Bardzo korzystne dla ubezpieczonego jest włączenie transakcji z użyciem PIN do zakresu ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu
Ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku: kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty powstałe w ciągu 24 godzin od chwili pobrania utraconej gotówki z bankomatu.

3. Ubezpieczenie zakupów dokonanych kartą
Ubezpieczenie pokrywa szkody polegające na uszczupleniu mienia w wyniku: kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego i zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty.

 

Bezpieczny podróżnik
Pakiet Bezpieczny Podróżnik obejmuje swoim zakresem dwa produkty ubezpieczeniowe: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i w trakcie podróży zagranicznej oraz ubezpieczenie kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej.

 

JAK ZŁOŻYĆ DYSPOZYCJĘ?
Zapraszamy do najbliższej placówki Banku – lista placówek. 

 

Opłaty
Informacja o opłatach u naszych Doradców Klienta. Zapraszamy do naszych placówek.


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.