Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

GENERALI Ubezpieczenie Upraw Rolnych


Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność z ubezpieczeniem upraw. GENERALI Ubezpieczenie Upraw Rolnych to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Główne zalety ubezpieczenia:
- odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach;
- maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach;
- w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września;
- odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części;
- brak stosowania udziałów własnych;
- stała suma ubezpieczenia;
- ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody;
- przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania;
- dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi);
- likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro.

Zakres ubezpieczenia
Pakiety o szerokim zakresie ochrony, dzięki którym możesz chronić swoje uprawy ozime, jare, warzywa, owoce oraz pozostałe przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak:
- ujemne skutki przezimowania;
- przymrozki wiosenne;
- grad;
- deszcz nawalny i huragan;
- susza.
Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule szczególne: odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochrona od ryzyka ognia oraz zastoisk wodnych w określonych pakietach.


JAK KUPIĆ UBEZPIECZENIE?
Zapraszamy do najbliższej placówki Banku –
lista placówek.  W razie problemów nasz doradca służy pomocą.
Więcej na
www.generaliagro.pl/


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.