Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

GENERALI Ubezpieczenie Upraw Rolnych


Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność z ubezpieczeniem upraw. To ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

 

Główne zalety ubezpieczenia
- odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
- maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach
- w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września
- odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
- brak stosowania udziałów własnych
- stała suma ubezpieczenia
- ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
- przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania
- dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)
- likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro

 

JAK KUPIĆ UBEZPIECZENIE?
Zapraszamy do najbliższej placówki Banku – lista
placówek.  W razie problemów nasz doradca służy pomocą.
Więcej na
www.generaliagro.pl/


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.