Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Lokata na nowe środki


Prezentujemy nową ofertę Lokata na nowe środki z atrakcyjnym oprocentowaniem! Nie czekaj, załóż ją w naszej placówce i korzystaj. Takie promocje na zimę lubimy najbardziej.

  • Zyskujesz wysokie stałe oprocentowanie 6,2% w skali roku.
  • Okres trwania lokaty 3 miesiące.
  • Możesz ulokować od 1000 do aż 100 000 zł.
  • Promocja tylko do 31.01.2023 r.

Środki na lokacie objęte są 100% gwarancją BFG do wysokości 100 000 EUR. Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl

 

JAK ZAŁOŻYĆ LOKATĘ?
Lokatę można założyć w placówce bankowej

 

Oprocentowanie

RODZAJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ

OPROCENTOWANIE STAŁE

3 miesięczna

6,20%

 Nowe środki – środki pieniężne w walucie złoty polski, które zostały wpłacone i stanowią nadwyżkę ponad stan bazowy.

Stan bazowy – suma stanów środków na rachunkach depozytów terminowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (w tym rachunkach oszczędnościowych), których klient jest posiadaczem (w tym współposiadaczem) na dzień ustalenia stanu bazowego, powiększoną o sumę kwot depozytów terminowych za nowe środki zakładanych dla niego jako posiadacza (współposiadacza) po dniu ustalenia stanu bazowego.
Dzień ustalenia stanu bazowego wyznacza się na 01.12.2022r.

NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.