Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Bezpieczeństwo na lokacie


Depozyty zgromadzone w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości 100.000 EURO jest gwarantowana w całości (na zasadach określonych ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). Szczegółowe informację na temat systemu gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl

Dodatkową gwarancją bezpieczeństwa Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie jest uczestnictwo w Systemie Ochrony SGB (IPS-SGB). IPS-SGB to instytucja ustawowo zapewniająca płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej ilości fundusze, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających. Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.

 

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie

 


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.