Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Concordia Ubezpieczenia Grupa GENERALI


Concordia Ubezpieczenia na rynku polskim jest obecna od 1997 roku. W tym czasie firma zdobyła zaufanie wielu Klientów i Partnerów, rozwinęła sieć sprzedaży, nawiązała współpracę z ponad 450 Bankami. Obecnie posiada 12 Oddziałów, blisko 25 Przedstawicielstw i Agencji Generalnych.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i konsekwentnej realizacji strategii Concordia Ubezpieczenia uzyskała cenioną pozycję w sferze ubezpieczeń dla rolnictwa, bankowości spółdzielczej, biznesu, a także osób prywatnych. Concordię Ubezpieczenia tworzą: Concordia Polska TUW specjalizujące się w ubezpieczeniach majątkowych oraz WTUŻiR Concordia Capital SA, które w swojej ofercie posiada ubezpieczenia na życie. Zatrudniając kilkuset wysokiej klasy specjalistów oraz współpracując z ponad 2000 Pośredników, Concordia gwarantuje najwyższy standard obsługi i jakość oferowanych ubezpieczeń. Realnie dba o bezpieczeństwo tysięcy Rolników, Klientów indywidualnych, i Przedsiębiorców. Od początku działalności strategiczne znaczenie ma dla Concordii jakość obsługi oraz solidna likwidacja szkód. Doceniają to i zauważają Klienci, a także niezależni eksperci, czego dowodem są liczne nagrody i certyfikaty. Concordia to m.in.: „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa”, „Ubezpieczeniowy Lider Informatyki Instytucji Finansowych”, a także „Odpowiedzialny Pracodawca - Lider HR” oraz laureat konkursu „Najwyższa Jakość Quality International”.

 

2 stycznia 2020 roku Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przekształciło się w spółkę akcyjną - Concordia Polska T.U. S.A. Jest to pierwsza demutualizacja przeprowadzona w Polsce.

Ubezpieczenia rolne
Obejmują ochroną ubezpieczeniową zdarzenia i wypadki, jakie mogą wystąpić/ przydarzyć się w gospodarstwie rolnym. Pozwalają na kompleksowe ubezpieczenie w gospodarstwach rolnych zarówno budynków, mienia, jak i inwentarza oraz upraw. Corocznie w wyniku pożarów, huraganów i powodzi w tysiącach polskich gospodarstw rolnych mają miejsce szkody, które niszczą często dorobek całego życia. Oferowane Ubezpieczenia rolne pomagają w odtworzeniu strat  materialnych, na jakie narażeni są rolnicy i ich majątek.  Oferta gwarantuje pełną ochronę w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych i obowiązkowych oferując bardzo korzystne stawki. 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne
Odszkodowania za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Auto-casco, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
Wszystkie te trzy ubezpieczenia uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu ochroną objęty jest samochód, jak i osoby nim podróżujące.

 

Ubezpieczenia majątkowe
Oferowane są wszystkim podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, jak również osobom prywatnym. Zapewniają wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych w tym także powodzi, kradzieży z włamaniem lub rabunku. Właśnie w takim przypadku ubezpieczenie domu, mieszkania czy firmy umożliwia zmniejszenie strat materialnych do jak najmniejszych rozmiarów. Klienci mogą ubezpieczyć swoje mieszkanie czy dom, również w budowie oraz ruchomości domowe. Dzięki ubezpieczeniom majątkowym Klienci mogą poświęcić się swoim codziennym zajęciom, pracy, nauce, wypoczynkowi wiedząc że dobrze dobrane ubezpieczenie chroni ich majątek będący często dorobkiem całego życia. 

 

Ubezpieczenia osobowe następstw nieszczęśliwych wypadków  
Przeznaczone są dla osób prowadzących aktywny tryb życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Są oni często narażeni na różnego rodzaju wypadki. Dlatego dzięki ubezpieczeniom NNW mogą pozwolić sobie na zabezpieczenie codziennych dojazdów do szkoły lub pracy, działalności sportowej lub organizowanych wycieczek.

 

Ubezpieczenia OC
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem, chroniącym ubezpieczonego przed roszczeniami osób trzecich za szkody wynikające z prowadzenia określonej w umowie działalności, z tytułu posiadania określonego w umowie mienia lub z tytułu wykonywania określonego w umowie zawodu. 
Obowiązkowe:
* ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, 
* ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Dobrowolne:
* odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, posiadaniem albo użytkowaniem mienia,
* przewoźnika drogowego w transporcie krajowym.
 

JAK UZYSKAĆ UBEZPIECZENIE?

Zapraszamy do najbliższej placówki Banku – lista placówek. 

 

Opłaty
Informacja o kosztach ubezpieczenia u naszych Doradców Klienta. Zapraszamy do naszych placówek.
 

Szczegółowe informację na temat ubezpieczeń można znaleźć na stronie internetowej Grupy Concordia www.grupaconcordia.pl 


 


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.