Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Otwarcie nowej Centrali Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie


W 63 rocznicę powstania Banku i po 14 latach od połączenia się z sąsiednimi Bankami otworzono nową Centralę. W ciągu tych 14 lat Bank koncentrował swoje wysiłki na jego rozwoju handlowym, ekonomicznym i kapitałowym: powiększając o 14 liczbę jego placówek, głównie na terenie powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego; o 800 % powiększył swoją sumę bilansową; o 823 % zwiększył swoją bazę depozytową; o 1000 % powiększył obligo kredytowe; o 1300 % zwiększył wartość swoich kapitałów, a tym samym bezpieczeństwo działania.

Ten dynamiczny rozwój spowodował konieczność budowy lub zakupu pomieszczeń dla od dawna funkcjonującej Centrali Banku. Taką decyzję Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podjęła w kwietniu 2011 r. Budynek Centrali to 630 m² w tym 521 m² to powierzchnie biurowe. W Centrali zlokalizowanych jest: 16 gabinetów pracowniczych, sala konferencyjna, sala narad, 2 pokoje socjalne, 2 szatnie, sekretariat. Do Centrali przeniesionych zostanie 24 pracowników w tym Zarząd z Oddziału na ul. Kościuszki. To umożliwi nam podjęcie prac w celu poprawy warunków obsługi klientów i warunki pracy pracowników Oddziału. 

 

Prezes Zarządu Zdzisław Kozicki

 

 


Galeria


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.