Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Specjalista w Zespole Analiz i Ryzyk Bankowych


 Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko pracy

(NR REF ZAIRB/06/2018)

Główne zadania:

 • Przeprowadzanie pomiaru, analizy i monitorowanie ryzyk bankowych
 • Przygotowywanie analiz oraz raportów z zakresu ryzyka stopy, płynności, operacyjnego, walutowego oraz miar płynności i wymogu kapitałowego.
 • Tworzenie wewnętrznych regulacji Banku w zakresie ryzyk bankowych
 • Zapewnienie zgodności zarządzania ryzykiem w Banku z wymogami nadzorczymi

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: metody ilościowe w ekonomii, ekonometria, matematyka, bankowość)
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji finansowej
 • Dobra znajomość metod statystycznych i ekonomicznych oraz umiejętność ich zastosowania w zakresie pomiaru ryzyka
 • Znajomość instrumentów finansowych oraz produktów bankowych
 • Bardzo dobrej znajomości arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel)

Oferujemy:

 • Pracę w młodym zespole w Centrali GBS Banku w Strzelinie
 • Wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia
 • Umowę o pracę

Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji zawierających CV na adres sekretariat@gbsstrzelin.pl (w tytule podając nr referencyjny ogłoszenia) lub na adres Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie ul. Kilińskiego 2/4, 57-100 Strzelin.

Prosimy o podpisanie klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista w Zespole Analiz i Ryzyk Bankowych ogłoszonego dnia 06.07.2018 r. i prowadzonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.