Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Oświadczenia do Tarczy Finansowej dla przedsiębiorców


Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,
 

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:
•    informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego;
        lub
•    wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
        lub
•    Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przy czym wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu;
        lub
•    Oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym wzór tego oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.


Galeria


Pliki do pobrania


Nazwa
1-regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-od28052020.pdf POBIERZ
2-wzor-oswiadczenia.pdf POBIERZ
3-wzor-pelnomocnictwa.pdf POBIERZ
NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.