Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Split Payment - zmiany od 1 listopada


ZMIANY W STOSOWANIU SPLIT PAYMENT OD 1 LISTOPADA 2019R.
 

Split Payment funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018r. Podatnicy sami decydowali o tym, czy będą dokonywać płatności w mechanizmie podzielonej płatności, czy też nie. Mechanizm podzielonej płatności polega ma przekazaniu przez kupującego w całości lub części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy.

Od 1 listopada 2019r. wprowadzony zostaje obowiązkowy split payment wobec sprzedaży usług i towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w sytuacji, gdy wartość brutto transakcji wyniesie powyżej 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, a sprzedawca i odbiorca są podatnikami VAT.

Towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT to m.in.: węgiel i produkty węglowe, paliwa opałowe, maszyny i urządzenia elektroniczne ich części i akcesoria, materiały i usługi budowlane, części i akcesoria motoryzacyjne, stal i wyroby ze stali, metale, złom, surowce wtórne.

Jeśli na fakturze znajdzie się, co najmniej jeden towar lub usługa, które są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT oraz łączna kwota faktury wyniesie 15.000 zł lub więcej należy wówczas zastosować split payment.

Sprzedawca, który wystawi taką fakturę będzie miał obowiązek wpisać adnotację "mechanizm podzielonej płatności". Jeśli podatnik wystawi fakturę bez tego oznaczenia, organ podatkowy ustali mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze.

Dodatkowo nowe przepisy umożliwiają wykorzystanie zgromadzonych środków na rachunku VAT nie tylko na zapłatę podatku VAT, ale także podatku dochodowego, akcyzy, cła oraz składek ZUS.

Wprowadzona została również możliwość wysłania płatności zbiorczej za faktury ( w polu "nr faktury" należy wpisać okres, za który dokonywana jest płatność - nie należy wpisywać numerów faktur).

Więcej informacji na stronie: www.biznes.gov.pl

 

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT
 

Od 1 września 2019r. działa wykaz informacji o podatnikach, który ma pomóc w zweryfikowaniu swoich kontrahentów. Na tzw. białej liście można sprawdzić czy dany kontrahent jest podatnikiem VAT oraz na jaki numer rachunku zrobić przelew. Białą listę można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

W przypadku dokonywania płatności na rzecz kontrahenta za fakturę pow. 15.000 zł, na inny rachunek bankowy niż widniejący w wykazie, nie będzie możliwości zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Więcej informacji na stronie: www.biznes.gov.pl


Galeria


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.