Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Tarcza Finansowa PFR - rozliczenie


Jesteś Beneficjentem Tarczy Finansowej 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju? Przygotuj się do procesu rozliczania subwencji za pośrednictwem bankowości internetowej. Proces startuje po 29.04.2021 r. Dokładnie w rocznicę otrzymania pieniędzy zaczyna się termin rozliczenia subwencji przez Beneficjenta - to 10 dni roboczych.
 

PROPOZYCJA ROLICZENIA I WERYFIKACJA FORMULARZA

 • PFR będzie dokonywać rozliczenia za pośrednictwem tego samego Banku – dlatego jeśli zamknąłeś rachunek w Banku, z którego wnioskowałeś o subwencję, przed rocznicą jej otrzymania powinieneś ponownie go otworzyć.    
 • Przed upływem 12 miesięcy od daty otrzymania subwencji udostępnimy Ci w bankowości internetowej propozycję rozliczenia subwencji, przygotowaną przez PFR.
 • Do momentu rocznicy otrzymania subwencji – formularz będzie nieaktywny. To dla Ciebie czas na sprawdzenie danych, które PFR pobrał z publicznych rejestrów (np. stan zatrudnienia, na umowę o pracę oraz inne formy zatrudnienia ze zgłoszeniem do ubezpieczenia – z ZUS).
 • Jeśli we wstępnie uzupełnionym formularzu zauważysz potrzebę korekty, wyjaśnij rozbieżności w rejestrach publicznych (np. zgłoś w ZUS – błąd w zakresie liczby pracowników). UWAGA! To warunek ewentualnego postępowania  wyjaśniającego, w tym kwestionowania kwoty do zwrotu!

 

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

 • Dokładnie w rocznicę wypłaty subwencji – włączymy Twój formularz w bankowości internetowej do edycji.


   
 • Będziesz mieć maksymalnie 10 dni roboczych na uzupełnienie i naniesienie zmian w formularzu.
 • W ciągu tych 10 dni roboczych musisz podpisać oświadczenie – tj. zatwierdzić formularz, wykorzystując narzędzia autoryzacyjne bankowości internetowej (Aplikacja Mobilna lub kod SMS).
 • UWAGA! Po upływie 10 dni od rocznicy wypłaty subwencji formularz zostanie zablokowany. Po podpisaniu oświadczenia nie będzie też możliwości poprawienia danych!

 

DECYZJA PFR

 • Kolejny etap to weryfikacja oświadczenia Beneficjenta przez PFR oraz przekazanie w bankowości internetowej decyzji PFR: o zwrocie, umorzeniu lub wszczęciu postępowania wyjaśniającego.
 • Beneficjentów, którzy zgodnie z Regulaminem będą zwracać część lub całość otrzymanej w 2020 roku subwencji, otrzymają od Banku harmonogram spłaty subwencji.
 • Spłata nieumorzonej części subwencji rozpoczyna się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, który nastąpił po miesiącu, w którym wypłacono subwencję.

Wszystkie informacje dotyczące rozliczania, zasad umarzania oraz spłaty (w tym nadpłacania, o które Beneficjent musi wcześniej wnioskować) subwencji znajdziesz:

 • Regulamin, opis procesu krok po kroku, aktualności – na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju – kliknij TUTAJ.
 • Szkolenie dla MIKROFIRM – YouTube PFR – kliknij TUTAJ, prezentacja PDF – kliknij TUTAJ
 • Szkolenie dla MSP – na YouTube PFR – kliknij TUTAJ, prezentacja PDF – kliknij TUTAJ
 • Na stronie PFR - kliknij TUTAJ

Galeria


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.