Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Wygodne Konto dla Klientów ZUS


„Wygodne Konto dla klientów ZUS” przeznaczone jest dla klientów indywidualnych nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku otrzymają Państwo, wydanie i wznowienie karty debetowej, użytkowanie karty debetowej, wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB, udostępnienie usług bankowości elektronicznej, pakiet ubezpieczeniowy assistance (przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej). Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje: pomoc w domu, pomoc medyczną na terenie RP i podczas podróży zagranicznej, pomoc podczas podróży samochodem oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinię medyczną i infolinię podróżną.„Wygodne Konto dla klientów ZUS” przeznaczone jest dla klientów indywidualnych nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) w okresie trwania Promocji zawrze z Organizatorem lub Bankiem Spółdzielczym Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;
2) od dnia 13.11.2017 r. do dnia zawarcia umowy, o której mowa w pkt 1, nie była posiadaczem ani współposiadaczem żadnego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego u Organizatora lub w Banku Spółdzielczym;
3) posiada uprawnienia do otrzymywania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS.
4) nie ukończyła 80 roku życia.

 


Galeria


Pliki do pobrania


Nazwa
1-regulamin-promocji-wygodne-konto-dla-klientow-zus-sgb.pdf POBIERZ
NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.