Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Kredyt w rachunku z poręczeniem


Kredyt w rachunku bieżącym z poręczeniem w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis udzielany jest na okres do 2 lat (gwarancja udzielana na cały okres kredytowania). Gwarancja de minimis jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie, do którego zobowiązał się w umowie. Gwarancja minimalizuje negatywne skutki niewywiązania się kredytobiorcy ze zobowiązań wobec banku. Z gwarancji mogą skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy: należą do sektora MŚP, w opinii banku posiadają zdolność kredytową, nie posiadają negatywnego wpisu w rejestrze dłużników aprobowanym przez BGK, nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy publicznej. Ubezpieczenia kredytów nie obejmują odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem w rachunku bieżącym.

 

JAK DOSTAĆ KREDYT?

Zapraszamy do najbliższej placówki Banku w celu złożenia dokumentacji – lista placówek.  W razie problemów z wypełnieniem dokumentacji nasz doradca służy pomocą.

 

Oprocentowanie

do 3 mln zł

WIBOR 3M** + 6,00 p.p.

od 3 mln zł do 7 mln zł

WIBOR 3M** + 5,50 p.p.

powyżej 7 mln zł

WIBOR 3M** + 4,50 p.p.

** WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczanych odsetek.


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.