Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Kredyt inwestycyjny dla rolników i firm rolniczych


Kredyt jest przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy nakładów inwestycyjnych takich jak: zakup gruntu i terenu, zakup budynków i budowli, budowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja, remont obiektów i budowli, zakup maszyn, urządzeń, linii technologicznych i środków transportowych, zakup wyposażenia, zakup innych środków trwałych oraz inne zakupy inwestycyjne, których celem jest lub było stworzenie nowych lub rozwój już istniejących gospodarstw rolnych, spłata kredytu inwestycyjnego w innym Banku (na podstawie indywidualnych warunków uzgodnionych z Klientem). Wysokość kredytu ustalana indywidualnie odpowiednio do skali inwestycji oraz możliwości prawnych form zabezpieczenia. Rozliczenie kredytu fakturami VAT, rachunkami, umowami kupna – sprzedaży, aktami notarialnymi oraz innymi dokumentami akceptowanymi przez Bank. Maksymalny okres kredytowania  15 lat. Odsetki naliczane od wysokości zadłużenia, płatne w okresach miesięcznych. Wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach. Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału. Wymagany udział środków własnych 20 % , w szczególnych przypadkach istnieje możliwość finansowania inwestycji w 100 %.

 

JAK DOSTAĆ KREDYT?

Zapraszamy do najbliższej placówki Banku w celu złożenia dokumentacji – lista placówek.  W razie problemów z wypełnieniem dokumentacji nasz doradca służy pomocą.

 

Oprocentowanie

Kredyty (udzielane od 15.04.2019r.)  

Do 5 lat

WIBOR 3M* + 2,20 p.p.

Powyżej 5 lat do 15 lat

WIBOR 3M* + 2,50 p.p.

*WIBOR 3M liczony jako srednia artymetyczna pięću ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym m-c naliczania odsetek


NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.