Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Reklamacje


Bank rozpatruje złożone skargi i reklamacje w sposób rzetelny, wnikliwy, obiektywny i terminowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych zwyczajów. Proces rozpatrzenia skargi lub reklamacji zostaje przeprowadzony niezwłocznie, z zachowaniem terminów określonych w obowiązujących przepisach, rekomendacjach oraz wewnętrznych aktach prawnych Banku normujących ten zakres.

Organem powołanym do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz przez osoby trzecie, za pośrednictwem których banki wykonują czynności bankowe, zasad etycznych określonych w Kodeksie jest Komisja Etyki Bankowej działająca przy Związku Banków Polskich.

 


Pliki do pobrania

informacja-dla-klienta.pdf POBIERZ
zalacznik-nr-12-wzor-formularza-reklamacyjnego-dot-rekl-ubezp.pdf POBIERZ
10-zalacznik-nr-10-formularz-reklamacji-kartowej-klient-indywidualn-.pdf POBIERZ
11-zalacznik-nr-11-formularz-reklamacji-kartowej-klient-instytucjonalny-.pdf POBIERZ
2-zalacznik-nr-2-formularz-reklamacji-klienci-instytucjonalni-.pdf POBIERZ
1-zalacznik-nr-1-formularz-reklamacji-klienci-indywidualni-.pdf POBIERZ
NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.