Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Reklamacje


Bank rozpatruje złożone skargi i reklamacje w sposób rzetelny, wnikliwy, obiektywny i terminowy, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych zwyczajów. Proces rozpatrzenia skargi lub reklamacji zostaje przeprowadzony niezwłocznie, z zachowaniem terminów określonych w obowiązujących przepisach, rekomendacjach oraz wewnętrznych aktach prawnych Banku normujących ten zakres.

Organem powołanym do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz przez osoby trzecie, za pośrednictwem których banki wykonują czynności bankowe, zasad etycznych określonych w Kodeksie jest Komisja Etyki Bankowej działająca przy Związku Banków Polskich.

 


Pliki do pobrania

informacja-dla-klienta.pdf POBIERZ
zalacznik-nr-1-wzor-formularza-dla-klienta-indywidualnego.pdf POBIERZ
zalacznik-nr-2-wzor-formularza-dla-klienta-instytucjonalnego.pdf POBIERZ
zalacznik-nr-10wzor-formularza-reklamacyjnego-dot-karty-dla-klienta-indywid.pdf POBIERZ
zalacznik-nr-12-wzor-formularza-reklamacyjnego-dot-rekl-ubezp.pdf POBIERZ
zalacznik-nr-11-wzor-formularza-reklamacyjnego-dot-karty-dla-klienta-instyt.pdf POBIERZ
NEWSLETTER

Bądź na bieżaco z promocjami

Informacja telefoniczna
Potrzebujesz pomocy?

Porozmawiaj z naszymi ekspertami.